Atlas-alliansens varsling­s­rutiner

Ved mistanke om økonomiske misligheter, trakassering eller andre kritikkverdige forhold kan det varsles både direkte til Atlas-alliansen eller via eksterne varslingskanaler.

Kritikkverdige forhold i alle organisasjoner som enten direkte eller indirekte mottar midler fra Atlas-alliansen kan varsles. Varsler skal behandles profesjonelt, og varsel kan sendes anonymt.

Varsle til Atlas-alliansen

Varsel kan sendes enten til atlas@atlas-alliansen.no eller via Atlas-alliansens varslingsskjema.

Varsle via eksterne kanaler

Det er også mulig å varsle direkte til Norad eller til Norads eksterne varslingskanal. Mer informasjon om dette finnes på Norads nettsider http://www.norad.no/no/aktuelt/varslingstjeneste

Tilbake