Helse og rehabilitering

Happy girl in wheelchair

Personer med funksjonsnedsettelser har ofte begrenset tilgang på helse- og rehabiliteringstjenester på grunn av fysiske og sosiale barrierer. Atlas-alliansen og våre organisasjoner jobber for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser får tilgang til helse- og rehabiliteringstjenester, uten diskriminering, i våre partnerland i Afrika og Asia.

Vårt helse- og rehabiliteringsprogram inkluderer politisk påvirkningsarbeid rettet mot helsemyndigheter, opplæring av helsepersonell, og levering av helse- og rehabiliteringstjenester.

Hva er god helse?

WHO definerer "helse" som en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom og skrøpelighet. Personer med funksjonsnedsettelser, som alle mennesker, trenger tilgang til forebyggende og kurative helsetjenester for å leve tilfredsstillende liv.

Atlas-alliansens helse- og rehabiliterings­program

Atlas-alliansen og våre partnere jobber for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå og opprettholde et godt liv med optimal funksjon i samspill med samfunnet rundt dem. Atlas-alliansens organisasjoner og deres lokale partnere jobber målrettet mot lokale og nasjonale myndigheter for å sikre at funksjonshemmedes rett til et godt helsetilbud blir ivaretatt. De spiller en viktig rolle i å formidle oppdatert og relevant informasjon knyttet til helse til sin målgruppe. De bidrar også til opplæring og kompetansebygging av helsepersonell, gjennomføring av operasjoner, screening og helsesjekker, henvisning til lokale helse- og rehabiliteringstjenester, utvikling av lokalt tilpassede behandlingsmetoder, og oppfølging og støtte til allerede eksisterende tilbud.

Det overordnede målet om god helse

Atlas-alliansen og våre partnere har identifisert følgende overordnede mål innen helse og rehabilitering:

 • Jenter og gutter, kvinner og menn med funksjonsnedsettelser, og de som står i fare for å bli funksjonshemmet, skal få tilbud om inkluderende helse- og rehabiliteringstjenester, samt opplæring i livsferdigheter.

Målgrupper

Vi har følgende målgrupper som er direkte involvert i aktivitetene våre i Afrika og Asia:

 • Blinde og personer med synsnedsettelser.
 • Barn med spina bifida og hydrocephalus.
 • Personer med psykiske helseutfordringer.
 • Funksjonshemmedes egne organisasjoner.
 • Helsepersonell og frivillige på sykehus og helseinstitusjoner.
 • Offentlige helsemyndigheter.

Resultater fra 2020

Atlas-alliansens Norad-rapport for 2020 viser en rekke konkrete, tallfestede resultater fra dette arbeidet, samt en del eksempler som beskriver situasjonen og arbeidet som gjøres. Her er noen av resultatene:

 • 167 580 personer med funksjonsnedsettelser dro nytte av våre helse- og rehabiliteringstjenester i åtte afrikanske og asiatiske land.
 • De fleste personene som fikk glede av tilbudet, var en del av Blindeforbundets øyehelseprosjekt i Nepal.
 • 145 754 konsultasjoner ble utført ved øyesykehus, klinikker og ved oppsøkende aktiviteter.
 • 161 952 personer med funksjonsnedsettelser, eller personer som står i fare for å bli funksjonshemmet, ble undersøkt av leger, hvorav de fleste innen synstesting.
 • 10 159 operasjoner ble gjennomført.
 • 99 personer med funksjonsnedsettelser fikk støtte til transport til, og overnatting ved, helsetjenester.
 • Det ble gjennomført en rekke opplysningskampanjer om temaet i flere land for å motvirke diskriminering og fordommer.
 • 2 280 personer med funksjonsnedsettelser fikk hjelpeprodukter tilpasset deres behov.
 • 405 antall personer mottok rehabiliteringstjenester som er relevante for deres helsebehov.
 • 28 personer med funksjonsnedsettelser fikk opplæring i livsferdigheter.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om Atlas-alliansens helse- og rehabiliteringsarbeid i Afrika og Asia, kan du kontakte leder for programavdelingen, Marte Onstad-Svare: marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no

Tilbake