Helse og rehabilitering

Happy girl in wheelchair

Personer med funksjonsnedsettelser har ofte begrenset tilgang på helse- og rehabiliteringstjenester på grunn av fysiske og sosiale barrierer. Atlas-alliansen og våre partnerorganisasjoner jobber for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser får tilgang til helse- og rehabiliteringstjenester, uten diskriminering, i våre samarbeidsland i Afrika og Asia.

Vårt helse- og rehabiliteringsprogram inkluderer politisk påvirkningsarbeid overfor helsemyndigheter, opplæring av helsepersonell og levering av helse- og rehabiliteringstjenester.

Hva er god helse?

WHO definerer "helse" som en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom og skrøpelighet. Personer med funksjonsnedsettelser trenger, i likhet med alle andre, tilgang til forebyggende og kurative helsetjenester for å leve tilfredsstillende liv.

Atlas-alliansens helse- og rehabiliterings­program

Atlas-alliansen og våre partnere jobber for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå og opprettholde et godt liv med optimal funksjon i samspill med samfunnet rundt dem. Sammen med sine lokale partnere jobber organisasjonene i Atlas-alliansen målrettet mot lokale og nasjonale myndigheter for å sikre at funksjonshemmedes rett til et godt helsetilbud blir ivaretatt. De spiller en viktig rolle i å formidle oppdatert og relevant informasjon knyttet til helse til sin målgruppe. De bidrar også til opplæring og kompetansebygging for helsepersonell, gjennomføring av operasjoner, screening og helsesjekker, henvisning til lokale helse- og rehabiliteringstjenester, utvikling av lokalt tilpassede behandlingsmetoder samt oppfølging av og støtte til allerede eksisterende tilbud.

Mål for arbeidet

Atlas-alliansen og våre partnere har følgende overordnede mål for arbeidet med helse og rehabilitering:

  • Jenter og gutter, kvinner og menn med funksjonsnedsettelser, samt personer som står i fare for å bli funksjonshemmet, skal få tilbud om inkluderende helse- og rehabiliteringstjenester og om opplæring i livsferdigheter

Målgrupper

Vi har følgende målgrupper som er direkte involvert i aktivitetene våre i Afrika og Asia:

  • Blinde og personer med synsnedsettelser
  • Barn med spina bifida og hydrocephalus
  • Personer med psykiske helseutfordringer
  • Funksjonshemmedes egne organisasjoner
  • Helsepersonell og frivillige på sykehus og helseinstitusjoner
  • Offentlige helsemyndigheter

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om Atlas-alliansens helse- og rehabiliteringsarbeid i Afrika og Asia, kan du kontakte leder for programavdelingen, Marte Onstad-Svare: marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no

Tilbake