Sekretariatet

Sekretariatet er ansvarlig for den daglige driften, koordinering av samarbeid og mottak av forespørsler til stiftelsen. Sekretariatet koordinerer og kvalitetssikrer organisasjonens prosjekter, og er felles talerør og pådriver for funksjonshemmedes rettigheter i utviklingsland og humanitært arbeid.

Det er organisasjonene selv som driver bistandsprosjektene i samarbeid med sine lokale partnere. Sekretariatet holder til i Storgata 33 A i Oslo, i samme lokaler som FN-sambandet.

Ledergruppen

Marit Sørheim
Marit Sørheim
Daglig leder
marit.sorheim@atlas-alliansen.no
+47 900 67 826
Marte Onstad-Svare
Marte Onstad-Svare
Leder for programavdelingen
marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no
+47 970 80 640
Justine Strand-Bergesen
Justine Strand-Bergesen
Leder for økonomi- og administrasjonsavdelingen
justine@atlas-alliansen.no
+47 994 38 251

Program

Marte Onstad-Svare
Marte Onstad-Svare
Leder for programavdelingen
marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no
+47 970 80 640
Eirin Kallestad
Eirin Kallestad
Seniorrådgiver inkludering
‍eirin.kallestad@atlas-alliansen.no
+47 930 38 864
Karianne Bye
Karianne Bye
Seniorrådgiver M&E
karianne.bye@atlas-alliansen.no
+47 924 45 903
Charlotte Johansen
Charlotte Johansen
Programrådgiver M&E
charlotte.johansen@atlas-alliansen.no
+47 2217 4647
Anders Strømsodd Hosar
Anders Strømsodd Hosar
Seniorrådgiver antikorrupsjon og organisasjonsutvikling
‍anders.hosar@atlas-alliansen.no
+47 934 12 185
Gagan Chhabra
Gagan Chhabra
Prosjektleder inkludering
‍gagan.chhabra@atlas-alliansen.no
+47 409 82 780

Økonomi og administrasjon

Justine Strand-Bergesen
Justine Strand-Bergesen
Leder for økonomi- og administrasjonsavdelingen
justine@atlas-alliansen.no
+47 994 38 251
Reidar Thorvaldsen
Reidar Thorvaldsen
Senior controller
reidar.thorvaldsen@atlas-alliansen.no
+47 992 41 134
Tagwa Lina Hanken
Tagwa Lina Hanken
Økonomi- og administrasjonsrådgiver
‍‍tagwa.hanken@atlas-alliansen.no
+47 410 11 022
Vibeke Stang Lingås
Vibeke Stang Lingås
Seniorrådgiver digitalisering / Metis
vibeke.lingas@atlas-alliansen.no
+47 419 07 349
Cecilie Fardal Nilsen
Cecilie Fardal Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)
‍cecilie.nilsen@atlas-alliansen.no
+47 930 35 668
Josefine Horn
Josefine Horn
Administrasjonsrådgiver
josefine.horn@atlas-alliansen.no
+47 469 23 005
Tilbake