Sekretariatet

Sekretariatet er ansvarlig for den daglige driften, koordinering av samarbeid og mottak av forespørsler til stiftelsen. Sekretariatet koordinerer og kvalitetssikrer organisasjonens prosjekter, og er felles talerør og pådriver for funksjonshemmedes rettigheter i utviklingsland og humanitært arbeid.

Det er organisasjonene selv som driver bistandsprosjektene i samarbeid med sine lokale partnere. Sekretariatet holder til i Storgata 33 A i Oslo, i samme lokaler som FN-sambandet.

Ledergruppen

Marit Sørheim
Marit Sørheim
Daglig leder
Marte Onstad-Svare
Marte Onstad-Svare
Leder for programavdelingen

Program

Marte Onstad-Svare
Marte Onstad-Svare
Leder for programavdelingen
Eirin Kallestad
Eirin Kallestad
Seniorrådgiver inkludering
Karianne Bye
Karianne Bye
Seniorrådgiver M&E
Anders Strømsodd Hosar
Anders Strømsodd Hosar
Seniorrådgiver antikorrupsjon og organisasjonsutvikling
Vladimir Cirjakovic
Vladimir Cirjakovic
Programrådgiver
Mary Shrestha
Mary Shrestha
Seniorrådgiver program
Kirsti Andersen
Kirsti Andersen
Programrådgiver

Økonomi og administrasjon

Reidar Thorvaldsen
Reidar Thorvaldsen
Senior controller
Carl Henrik Bjørneboe
Carl Henrik Bjørneboe
HR- og administrasjonsmedarbeider
Tagwa Lina Hanken
Tagwa Lina Hanken
Økonomi- og administrasjonsrådgiver
Vibeke Stang Lingås
Vibeke Stang Lingås
Seniorrådgiver digitalisering / Metis
Cecilie Fardal Nilsen
Cecilie Fardal Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)
Josefine Horn
Josefine Horn
Administrasjonsrådgiver
Aggie Handberg
Aggie Handberg
Rådgiver utviklingspolitikk og kommunikasjon
aggie.handberg@atlas-alliansen.no
Ole Martin Halck
Ole Martin Halck
Konsulent
Great Place To Work sertifisering Februar 2024-Februar 2025

Atlas-alliansen er stolte av å være sertifisert som et godt sted å jobbe gjennom A Great Place to Work. Vi jobber kontinuerlig for et enda bedre arbeidsmiljø og for at vår arbeidsplass skal kunne bidra til å nå målet om like rettigheter for alle mennesker og at all norsk bistand og humanitær innsats skal være inkluderende.  

Tilbake