Logoer

Atlas-alliansens logo brukes først og fremst med den orgasje globen, som Atlas bærer på sine skuldre. Tilleggslogoer er logo i sort eller hvit strek. Disse brukes når logoen står på bakgrunner. Logoene skal ikke brukes i størrelse under 1 cm i høyden, og det må alltid være tilstrekkelig med luft omkring logoen. Logoen er laget med norsk og engelsk tittel. Symbolet brukes bare uten tittel der organisasjonens navn fremkommer tydelig på annet vis, f.eks. i profilikon på sosiale medier.

Logo

Logo internasjonal

Atlas Alliance logo

Together for Inclusion

Together for inclusion logo

Logo enkel format