Om Atlas-alliansen

Stiftelsen Atlas-alliansen er funksjonshemmedes egen paraplyorganisasjon som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for mennesker med funksjonsnedsettelser i det globale Sør. Vårt mål er like rettigheter for alle mennesker og at all norsk bistand og humanitær innsats er inkluderende.

Stiftelsen Atlas-alliansen er opprettet av funksjonshemmedes egne organisasjoner og ble grunnlagt i 1981. Organisasjonene som opprettet stiftelsen var Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Blindeforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Atlas-alliansen bidrar primært med støtte til funksjonshemmedes egne organisasjoner og deres solidaritetsarbeid med partner organisasjoner i Sør, med midler fra Norad og andre kilder, bl.a fra NRKs TV-aksjon. Atlas-alliansen kan også støtte andre organisasjoners inkluderende bistandsarbeid, som f.eks “Together for Inclusion”.