Om Atlas-alliansen

Stiftelsen Atlas-alliansen er funksjonshemmedes egen paraply­organisasjon som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for mennesker med funksjonsnedsettelser i det globale Sør. Vårt mål er like rettigheter for alle mennesker og at all norsk bistand og humanitær innsats skal være inkluderende.

Stiftelsen Atlas-alliansen er opprettet av funksjonshemmedes egne organisasjoner og består i dag av:

· Norges Handikapforbund
· Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
· Norges Blindeforbund  
· Norsk Forbund for Utviklingshemmede
· Ryggmargsbrokk- og Hydrocefalusforeningen
· Mental Helse Ungdom
· Stiftelsen Signo

Alliansen ble grunnlagt av de fire førstnenvte organisasjonene i 1981.
Atlas-alliansen bidrar primært med støtte til funksjonshemmedes egne organisasjoner og deres solidaritetsarbeid med partner­organisasjoner i sør med midler fra Norad og andre kilder. Atlas-alliansen kan også støtte andre organisasjoners inkluderende bistandsarbeid, som f.eks gjennom det store samarbeidsprosjektet Together for Inclusion.

Bærekraft står sentralt i vårt arbeid. Atlas-alliansen er derfor stolt av å være sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi er også sertifisert som A Great Place to Work.