Antikorrupsjon

Null-toleranse for korrupsjon inkluderer også brudd på Atlas-alliansens etiske retningslinjer og alle former for økonomisk mislighold. Arbeidet vårt med å forebygge korrupsjon henger tett sammen med målet om at våre partnere – funksjonshemmedes egne organisasjoner – skal ha god styring og solide rutiner.

Antikorrupsjons­plan

Atlas-alliansen har en antikorrupsjonspolicy som er styrende for antikorrupsjonsarbeidet. I tillegg har organisasjonen en antikorrupsjonsplan som oppdateres jevnlig. Planen inneholder konkrete tiltak for å bedre antikorrupsjonsarbeidet på alle nivåer i verdikjeden.

Varsling

Mistanke om økonomiske misligheter, trakassering eller andre kritikkverdige forhold skal varsles. Les mer om varsling på denne siden.

Avsluttede korrupsjons­saker

2023

Malawi: Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen støttet Association of Spina Bifida and Hydrocephalus in Malawi (PASHL). Undersøkelser ble gjennomført etter varsler internt i PASHL. Etter granskning ble det avdekket utbetalinger og uttak uten underliggende dokumentasjon, utbetalinger dokumentert med PASHLs egne kvitteringer, manglende dokumentasjon på utbetaling til helsearbeidere, interessekonflikter, manglende innbetalinger av PAYE og generelt alvorlige svakheter i internkontrollen. NOK 493 748,- er tilbakebetalt til Norad. Samarbeidet med PASHL er avsluttet.

Sør-Sudan: YGlobal støttet Young Women Christian Association (YWCA) i Sør-Sudan. Bilag med oppblåste priser, innkjøp gjort i strid med prosedyrene, og svakheter i regnskapet ble avdekket. USD 32 298 har blitt tilbakebetalt til prosjektet. Videre økonomiske støtte til YWCA Sør-Sudan er avventende til de eventuelt får på plass betydelige endringer i forvaltning og ledelse. YGlobal fortsetter imidlertid sitt engasjement i Sør-Sudan med andre partnere.

Zambia: Underslag av penger som skulle betales til myndighetene som inntektsskatt har blitt avdekket hos SOS Zambia. SOS Barnebyer i Norge har avsluttet samarbeidet med lokal partner. NOK 29 279 har blitt tilbakebetalt til Norad.

2022

Etiopia: Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) støttet Federation of Ethiopian Associations of Persons with Disabilities (FEAPD). Midler ble misligholdt ved at det ble utbetalt mer møtegodtgjørelse enn det reglene tilsa og at det manglet dokumentasjon på hotell og transportkostnader. NOK 196 776 er tilbakebetalt til prosjektet.

Uganda: Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen støtter Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Uganda (SHA-U). Kontanter ble ikke håndtert i tråd med etablerte rutiner. Nok 17 000 forsvant da en ansatt skulle gjøre uttak i banken. Den ansatte skulle reise sammen med en annen for å ta ut penger, men gjorde det alene. Saken er meldt til politiet. SHA-U har strammet inn sine rutiner i ettertid. NOK 17 000 er betalt tilbake til Norad.

Uganda: Mental Helse Ungdom støtter Mental Health Uganda. En PC ble stjålet fra kontoret. Saken er politianmeldt og ny PC er anskaffet.

Uganda: Norsk Forbund for Utviklingshemmede støttet Uganda Parents of Persons with Intellectual Disabilities (UPPID). En granskning avdekket falske kvitteringer, kvitteringer som ikke kan bekreftes, samt dupliserte lønnsutbetalinger. NOK 125 783 har blitt tilbakebetalt til Norad.

2021

Uganda: Signo støttet Uganda National Association of the Deaf (UNAD). Etter tips ble det i en undersøkelse avdekket underslag, tyveri og manglende dokumentasjon. NOK 242 604 har blitt tilbakebetalt til Norad.

Malawi: Norges Handikapforbund støttet Malawi Council of the Handicapped (MACOHA). En ekstra undersøkelse avdekket svake rutinger og manglende dokumentasjon for enkelte utgifter. NOK 1103 har blitt tilbakebetalt til Norad.

2020

Malawi: Norges Handikapforbund støttet Parents of Disabled Children’s Association of Malawi (PODCAM). Sviktende kontroll og underslag ble avdekket etter eksternt tips. NOK 814 944 er tilbakebetalt til Norad.

Malawi: Norges Handikapforbund støttet The Federation of Disability Organisations in Malawi (FEDOMA). Etter en ekstraundersøkelse ble det avdekket omfattende mislighold. NOK 1 113 317 er tilbakebetalt til Norad.

Zambia: Diabetesforbundet støttet Diabetes Association of Zambia. Underslag hos lokal partner. NOK 39 451 er tilbakebetalt til Norad.

2019

Uganda: Norges Blindeforbund støttet Uganda National Association of the Blind. Det ble avdekket forfalskning av regnskap hos lokal partner. NOK 45 423 er tilbakebetalt til Norad.

2018

Tanzania: Atlas-alliansen støttet East Africa Cup i 2016 med NOK 80 000,- for å bidra til en inkluderende idrettsturnering og har fått gode rapporter tilbake om funksjonshemmedes deltakelse. NOK 28 860 som antas misligholdt er tilbakebetalt Norad.

2015

Uganda: National Union of Disabled Persons of Uganda (NUDIPU): Tyveri fra spare-/lånegruppe. Det er dokumentert at det ikke var norske midler involvert, og saken er derfor avsluttet.

Nepal: Nepal Association of the Blind: Misbruk av midler i felt avdekket, NOK 21 103,- er tilbakebetalt til Norad.

2014

Lesoto: Lesotho National Federation of the Disabled (LNFOD): Utilfredsstillende dokumentasjon av utbetalinger. NOK 6 579,- er tilbakebetalt til Norad.

Tallene er hentet fra Utenriksdepartementets rapport om økonomiske misligheter.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål til Atlas-alliansens anti-korrupsjonsarbeid, kan du kontakte senior programrådgiver Anders Hosar via e-post anders.hosar@atlas-alliansen.no

Tilbake