Antikorrupsjon

Null-toleranse for korrupsjon inkluderer også brudd på Atlas-alliansens etiske retningslinjer og alle former for økonomisk mislighold. Vårt arbeid med å forebygge korrupsjon henger tett sammen med målet om at våre partnere – funksjonshemmedes egne organisasjoner – skal ha god styring og solide rutiner.

Antikorrupsjons­plan

Atlas-alliansen utarbeidet en ny antikorrupsjonsplan i 2020. Planen brukes som et utgangspunkt for å sikre prosjektene preges av kontroll, god styring og sikkerhet i alle ledd.

Varsling

Mistanke om økonomiske misligheter, trakassering eller andre kritikkverdige forhold skal varsles. Les mer om varsling på denne siden.

Avsluttede korrupsjons­saker

2022

Uganda: Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen støtter Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Uganda (SHA-U). Kontanter ble ikke håndtert i tråd med etablerte rutiner. Nok 17 000 forsvant da en ansatt skulle gjøre uttak i banken. Den ansatte skulle reise sammen med en annen for å ta ut penger, men gjorde det alene. Saken er meldt til politiet. SHA-U har strammet inn sine rutiner i ettertid. NOK 17 000 er betalt tilbake til Norad.

Uganda: Mental Helse Ungdom støtter Mental Health Uganda. En PC ble stjålet fra kontoret. Saken er politianmeldt og ny PC er anskaffet.

Uganda: Norsk Forbund for Utviklingshemmede støttet Uganda Parents of Persons with Intellectual Disabilities (UPPID). En granskning avdekket falske kvitteringer, kvitteringer som ikke kan bekreftes, samt dupliserte lønnsutbetalinger. NOK 125.783,- har blitt tilbakebetalt til Norad.

2021

Uganda: Signo støttet Uganda National Association of the Deaf (UNAD). Etter tips ble det i en undersøkelse avdekket underslag, tyveri og manglende dokumentasjon. NOK 242 604 har blitt tilbakebetalt til Norad.

Malawi: Norges Handikapforbund støttet Malawi Council of the Handicapped (MACOHA). En ekstra undersøkelse avdekket svake rutinger og manglende dokumentasjon for enkelte utgifter. NOK 1103 har blitt tilbakebetalt til Norad.

2020

Malawi: Norges Handikapforbund støttet Parents of Disabled Children’s Association of Malawi (PODCAM). Sviktende kontroll og underslag ble avdekket etter eksternt tips. NOK 814 944 er tilbakebetalt til Norad.

Malawi: Norges Handikapforbund støttet The Federation of Disability Organisations in Malawi (FEDOMA). Etter en ekstraundersøkelse ble det avdekket omfattende mislighold. NOK 1 113 317 er tilbakebetalt til Norad.

Zambia: Diabetesforbundet støttet Diabetes Association of Zambia. Underslag hos lokal partner. NOK39.451 er tilbakebetalt til Norad.

2019

Uganda: Norges Blindeforbund støttet Uganda National Association of the Blind. Det ble avdekket forfalskning av regnskap hos lokal partner. NOK 45.423 er tilbakebetalt til Norad.

2018

Tanzania: Atlas-alliansen støttet East Africa Cup i 2016 med NOK 80 000,- for å bidra til en inkluderende idrettsturnering og har fått gode rapporter tilbake om funksjonshemmedes deltakelse. NOK 28 860 som antas misligholdt er tilbakebetalt Norad.

2015

Uganda: National Union of Disabled Persons of Uganda (NUDIPU): Tyveri fra spare-/lånegruppe. Det er dokumentert at det ikke var norske midler involvert, og saken er derfor avsluttet.

Nepal: Nepal Association of the Blind: Misbruk av midler i felt avdekket, NOK 21 103,- er tilbakebetalt til Norad.

2014

Lesoto: Lesotho National Federation of the Disabled (LNFOD): Utilfredsstillende dokumentasjon av utbetalinger. NOK 6 579,- er tilbakebetalt til Norad.

Tallene er hentet fra Utenriksdepartementets rapport om økonomiske misligheter.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål til Atlas-alliansens anti-korrupsjonsarbeid, kan du kontakte senior programrådgiver Anders Hosar via e-post anders.hosar@atlas-alliansen.no

Tilbake