Inkludering

Bilde av mann med amputerte ben.

Det overordnede målet for Atlas-alliansens inkluderingsarbeid er at personer med nedsatt funksjonsevne blir likestilt i all norsk utviklingsbistand og humanitært arbeid.

- Det er et stort tankekors at norsk utviklingspolitikk og bistand ikke er inkluderende. På tross av enigheten om at FNs Bærekraftsmål er tuftet på at ingen skal utelates, så skjer dette i høyeste grad både i norsk og internasjonal bistand. Vi i Atlas-alliansen har som mål at Norge skal bli en leder internasjonalt på inkluderende utvikling, (Sitat Morten Eriksen, dagligleder i Atlas-alliansens, under Arendalsuka 2021.)

Atlas-alliansen jobber for at at norsk bistand skal bli fullt ut inkluderende, og at menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelser blir likestilt i alt dette arbeidet. For å oppnå dette, tilbyr Atlas-alliansen inkluderingskurs (både digitalt og fysisk), nettverksmøter, og annen støtte til norske sivilsamfunnsorganisasjoner og humanitære aktører. Dette arbeidet koordineres av Atlas-alliansens sekretariat, og de norske Atlas-organisasjonene, og deres lokale partnere, bidrar med kursholdere og annen ekspertise.

Inkludering i det globale sør

Det finnes om lag 1 milliard funksjonshemmede i verden i dag. Et stort flertall av dem, omtrent 80 %, bor i det globale sør. De fleste møter barrierer og stengsler til full deltakelse og likestilling. Det kan være negative holdninger, mangel på tilgjengelighet, og strukturelle barrierer. Disse hindringene forhindrer deltakelse og likestilling i samfunnet. Atlas-alliansen jobber for at funksjonshemmede skal få tilgang til utdanningsmuligheter, helsetjenester, utviklingsmuligheter og fritidsaktiviteter på den ene siden, og at de skal engasjere seg i lokalsamfunn, politisk deltakelse og sosiokulturell involvering på den andre siden.

Norske organisasjoner ønsker å bidra

Likestilling og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne er et mål i seg selv. En rapport bestilt av Atlas-alliansen, og utført av PricewaterhouseCoopers (PwC) i 2021, viser at norske organisasjoner har den nødvendige forståelsen for viktigheten av likestilling og inkludering av personer med funksjonshemninger i organisasjonenes arbeid, men at mange ønsker å bli bedre på hvordan dette kan gjøres.

Opplæring i inkluderende bistand

Atlas-alliansen tilbyr en bred portefølje av tjenester. Vi tilbyr inkluderingskurs, nettverksmøter, og teknisk assistanse, og vi legger til rette for å bygge inkluderingskompetanse blant norske sivilsamfunnsorganisasjoner og humanitære aktører.

Våre fire modulkurs:

  1. Introduksjonskurs/ generelle kurs om hva inkludering av funksjonshemmede i bistandsarbeid, og hvordan prosjekter kan utformes og implementeres slik at personer med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i hele prosjektsyklusen.
  2. Tematiske kurs om inkluderende utdanning, inkludering i krise og konflikt, arbeid og inntekt, og inkluderende helse.
  3. Tverrgående temakurs om temaer som interseksjonalitet, med særlig fokus på jenter og kvinner med nedsatt funksjonsevne. I tillegg fokuserer vi på temaer som urfolk med nedsatt funksjonsevne, og virkningen av klimaendringer og økologiske katastrofer på funksjonshemmedes liv.
  4. Workshops om hvordan man kan bekjempe stigma, fordommer og ableisme (diskrimering av funksjonshemmede).

Spør oss

Ta kontakt med prosjektleder for inkluderingsprosjektet, Gagan Chhabra, gagan.chhabra@atlas-alliansen.no, dersom du har spørsmål eller du og din organisasjon ønsker å bidra til en mer inkluderende verden.

Tilbake