Inkludering

Bilde av mann med amputerte ben.

Atlas-alliansen jobber for at at norsk bistand skal bli fullt ut inkluderende, og at menneske­rettighetene til personer med funksjons­nedsettelser blir oppfylt. For å oppnå dette, tilbyr vi digitale og fysiske kurs i inkludering, nettverksmøter og annen støtte til norske sivilsamfunnsorganisasjoner og humanitære aktører.

- Det er et stort tankekors at norsk utviklingspolitikk og bistand ikke er inkluderende. På tross av enigheten om at FNs Bærekraftsmål er tuftet på at ingen skal utelates, så skjer dette i høyeste grad både i norsk og internasjonal bistand. Vi i Atlas-alliansen har som mål at Norge skal bli en leder internasjonalt på inkluderende utvikling (Morten Eriksen, tidligere leder i Atlas-alliansen, 2021).

Det overordnede målet for Atlas-alliansens inkluderingsarbeid er at personer med nedsatt funksjonsevne blir likestilt i all norsk utviklingsbistand og humanitært arbeid. Arbeidet koordineres av Atlas-alliansens sekretariat, mens de norske Atlas-organisasjonene og partnerne deres i Afrika og Asia bidrar med kursholdere og annen ekspertise.

Inkludering i det globale sør

Det finnes over 1 milliard funksjonshemmede i verden i dag. Av disse bor et stort flertall, omtrent 80 prosent, i det globale sør. De fleste møter mange barrierer i hverdagen som hindrer likestilling og full deltakelse i samfunnslivet, for eksempel negative holdninger, mangel på tilgjengelighet eller strukturelle barrierer. Atlas-alliansen jobber for at funksjonshemmede skal få tilgang til utdanning, helsetjenester, utviklingsmuligheter og fritidsaktiviteter og for at funksjonshemmede skal kunne engasjere seg i politisk, kulturelt og sosialt i sine lokalsamfunn.

Norske organisasjoner ønsker å bidra

Likestilling og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne er et mål i seg selv. En rapport bestilt av Atlas-alliansen og utført av PricewaterhouseCoopers (PwC) i 2021, viser at norske organisasjoner har den nødvendige forståelsen for viktigheten av likestilling og inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i organisasjonenes arbeid, men at mange ønsker å bli bedre på hvordan det gjøres.

Opplæring i inkluderende bistand

Atlas-alliansen tilbyr en bred portefølje av tjenester. Vi tilbyr inkluderingskurs, nettverksmøter og teknisk assistanse, og vi bistår i å bygge inkluderingskompetanse hos norske sivilsamfunnsorganisasjoner og humanitære aktører.

Våre kurs:

  1. Introduksjonskurs/ generelle kurs om inkludering av funksjonshemmede i bistandsarbeid, og om hvordan prosjekter kan utformes og implementeres slik at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i hele prosjektsyklusen.
  2. Tematiske kurs om inkluderende utdanning, inkludering i krise og konflikt, arbeid og inntekt, og inkluderende helse.
  3. Kurs om tverrgående temaer som interseksjonalitet, med særlig fokus på jenter og kvinner med nedsatt funksjonsevne, om urfolk og funksjonsnedsettelser, og om virkningen av klimaendringer og økologiske katastrofer på funksjonshemmedes liv.
  4. Workshops om hvordan man bekjemper stigma, fordommer og ableisme (diskrimering av funksjonshemmede).

Spør oss

Ta kontakt med oss på e-post atlas@atlas-alliansen.no, dersom du har spørsmål eller du og din organisasjon ønsker å bidra til en mer inkluderende verden.

Tilbake