Together for Inclusion

Together for Inclusion er et banebrytende partnerskap hvor syv av norske funksjonshemmedes egne organisasjoner (DPOs) og ni norske NGOs jobber for å realisere funksjonshemmedes rettigheter i samarbeid med lokale partnere i seks land: Etiopia, Mosambik, Niger, Somalia, Sør-Sudan, og Uganda.

I 2019 lyste Norad ut nye midler til tiltak rettet mot funksjonshemmede, med vekt på samarbeid mellom DPOs og NGOS.En stor gruppe norske organisasjoner bestemte seg da for å søke sammen som et konsortium med Atlas-alliansen som leder, for å virkelig vise at funksjonshemmedes egne organisasjoner må sitte i førersetet og lede arbeidet, som alltid under bevegelsens slagord «Nothing about us without us». Prosjektene er altså av, med, og for funksjonshemmede. I 2020 ble nye friske midler lyst ut, og avtalen er nå på totalt 494 millioner norske kroner over fire år.

Hva er unikt med Together for Inclusion?

Det finnes andre konsortia som driver prosjekter for funksjonshemmede, og i samarbeid med DPOs, men dette er faktisk det eneste strategiske samarbeid med funksjonshemmedes egne organisasjoner i førersetet.

I dette partnerskapet lærerorganisasjonene av hverandre: Funksjonshemmedes egne organisasjoner kan lære mye av NGOs (om profesjonalisering, scaling up, evaluering), og NGOs kan lære om funksjonshemmede og om inkluderende utvikling direkte fra de som er eksperter på nettopp dette.

Hva gjør vi?

Prosjektene er fordelt på tre tematiske områder:

I hvert land er det mellom tre og seks organisasjoner som samarbeider om prosjekter, men som også lærer av hverandre i prosessen. I hvert land er det en organisasjon som leder arbeidet, og i tre av landene er dette en DPO. Nettverksbygging på landnivå er veldig viktig: organisasjonene møtes for planlegge, evaluere, og rapportere, og lærer mye av disse prosessene. Mange i bistandsbransjen er kanskje vant til å se funksjonshemmede som mottakere; når man nå jobber sammen får man et helt annet perspektiv.

Funksjonshemmedes egne organisasjoner er også aktivt involvert i utdanningsprosjektene, og lærer for eksempel å bli ressurspersoner for inkluderende utdanning, både for å kunne gi råd direkte, og for å kunne påvirke nasjonale og lokale beslutningsprosesser.Felles for prosjektene er det jobber for langsiktig og bærekraftig endring. For eksempel implementeres NHFs inkluderende utdanningsmodell i Uganda, Mosambik, Somalia og Etiopia. Dette er en modell som baserer seg på grundig opplæring av lærere, både i løpet av lærerutdanningen og som videreutdanning, og hvor lokalsamfunnet involveres for å skape en mer inkluderende skole som møter behovene til alle barn.

Partnerskapet har også et sterkt fokus på monitorering og evaluering, som samkjøres slik at resultatene fra de forskjellige landene skal kunne sammenlignes. Det har vært en viktig læringsprosess og et viktig kompetanseløft for alle de involverte.  

Hvor jobber vi?

Together for inclusion logo
Tilbake