Langsiktig utvikling

Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner av funksjonshemmede og pårørende i Norge, som siden 1981 har vært involvert i internasjonalt bistandsarbeid.
Vi jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for funksjonshemmede i det globale sør.

Atlas-alliansens organisasjoner bruker egne erfaringer og kompetanse i samarbeid med partnere i Sør for å nå disse målene.