Atlas-alliansen

Stiftelsen Atlas-alliansen er funksjonshemmedes egen paraplyorganisasjon som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for mennesker med funksjonsnedsettelser i det globale sør.

Vårt arbeid
Happy kids on a school bench

Global Disability
Summit 2022

Verdens andre toppmøte for mennesker med funksjonsnedsettelser gikk av stabelen 14.-17. februar 2022, arrangert av Norge, Ghana og International Disability Alliance.

Les mer
Global Disability Summit logo
Inkluderende utdanning

En viktig rolle for Atlas-alliansen er å sikre at funksjonshemmedes rettigheter blir ivaretatt i norsk og internasjonalt utviklingsarbeid.

Les mer
Two happy girls
Together for Inclusion er et unikt samarbeid som startet opp i 2019. Samarbeidet jobber for å fremme funksjons­hemmedes rettigheter i seks land i Afrika.
Les mer
Inkluderende utdanning
Det overordnede målet er at jenter og gutter, kvinner og menn med funksjonsnedsettelser fullfører inkluderende kvalitetsutdanning og drar nytte av livslange læringsmuligheter.
Les mer

Aktuelt

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert på vårt arbeid og andre nyheter.