Atlas-organisasjonene

Sju organisasjoner mottar støtte gjennom Atlas-alliansens rammeavtale med Norad i perioden 2020-2024. Disse sju Atlas-organisasjonene implementerer bistandsprosjekter innen fem tematiske områder, og bidrar til å bedre funksjonshemmedes rettigheter i til sammen 15 land og regioner i Afrika og Asia. Organisasjonene har spisskompetanse innen sine respektive fagfelt basert på mange tiårs erfaring fra funksjonshemmedes egen rettighetskamp i Norge. Deres tette og langsiktige samarbeid med lokale partnerorganisasjoner gjør at bistandsprosjektene er målrettede og basert på lokal kunnskap og lokale prioriteringer.

Norges Blindeforbunds logoLogo: Norsk forbund for utviklingshemmedeRyggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningens logoLogo: Norges handicapforbundFFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons logoLogo: Mental Helse UngdomLogo: Signo
Tilbake