Styret

Styret i Atlas-alliansen består av representanter fra Atlas-organisasjonene. I tillegg velges en representant fra øvrige samarbeidspartnere, samt en ansattes representant.

Styremedlemmer

Lilly Ann Elvestad
Styreleder
FFO- Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
lilly.ann.elvestad@ffo.no
Hedvig Ekeberg
Styremedlem
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
hedvig@nfunorge.org
Nora Ingdal
Styremedlem
Redd Barna
nora.ingdal@reddbarna.no
Terje Andre Olsen
Styremedlem
Norges Blindeforbund
terje.andre.olsen@gmail.com
Lars Ødegård
Styremedlem
Norges Handikapforbund
lars.odegard@online.no
Eirin Kallestad
Ansattes representant
Atlas-alliansen
eirin.kallestad@atlas-alliansen.no
Birgit Philipsen
Styremedlem
ADRA Norge
birgit.philipsen@adranorge.no

Varamedlemmer

Harald Kvamme Hansen
Varamedlem
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
mkvameh@online.no
Arnt Holte
Varamedlem
Norges Blindeforbund
arnt.holte@blindeforbundet.no
Anders Strømsodd Hosar
Varamedlem
Atlas-alliansen
anders.hosar@atlas-alliansen.no
Ann-Eli Spiten
Varamedlem
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
aespiten@online.no
Tom Tvedt
Varamedlem
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
tom.tvedt@nfunorge.org
Erik Lunde
Varamedlem
Strømmestiftelsen
erik.lunde@stromme.org
Eirin Næss-Sørensen
Varamedlem
Norges Handikapforbund
eirin.naess-sorensen@nhf.no
Tilbake