Styret

Styret i Atlas-alliansen består av representanter fra Atlas-organisasjonene. I tillegg velges en representant fra øvrige samarbeidspartnere, samt en ansattes representant.

Styremedlemmer

Lilly Ann Elvestad
Styreleder
FFO- Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
lilly.ann.elvestad@ffo.no
Hedvig Ekeberg
Styremedlem
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
hedvig@nfunorge.org
Nora Ingdal
Styremedlem
Redd Barna
nora.ingdal@reddbarna.no
Terje Andre Olsen
Styremedlem
Norges Blindeforbund
terje.andre.olsen@gmail.com
Lars Ødegård
Styremedlem
Norges Handikapforbund
lars.oedegaard@nhf.no
Ann-Eli Spiten
Styremedlem
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
aspiten@ous-hf.no
Eirin Kallestad
Ansattes representant
Atlas-alliansen
eirin.kallestad@atlas-alliansen.no

Varamedlemmer

Birgit Philipsen
Varamedlem
ADRA Norge
birgit.philipsen@adranorge.no
Adrian Kjølø Tollefsen
Varamedlem
Mental Helse Ungdom
adrian@mhu.no
Torill Vagstad
Varamedlem
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
torill.vagstad@gmail.com
Harald Kvamme Hansen
Varamedlem
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
mkvameh@online.no
Svein Brodtkorb
Varamedlem
Norges Handikapforbund
sveinb@nhf.no
Arnt Holte
Varamedlem
Norges Blindeforbund
arnt.holte@blindeforbundet.no
Anders Strømsodd Hosar
Varamedlem
Atlas-alliansen
anders.hosar@atlas-alliansen.no
Tilbake