Slik jobber vi

Circle of wheelchairs discussing

Nothing about us without us!

Rundt 16 % av verdens befolkning lever med funksjonsnedsettelser, og FNs utviklingsfond anslår at hele 80 % av verdens funksjonshemmede bor i fattige land. Hvis vi skal bekjempe fattigdommen i verden, er det altså helt nødvendig å inkludere funksjonshemmede. Atlas-alliansen består av funksjonshemmedes organisasjoner i Norge som jobber for og sammen med mennesker med funksjonsnedsettelser i fattige land å fremme rettighetene og bedre levekårene deres. Et sentralt prinsipp for Atlas-alliansen er likepersonsarbeid: Funksjonshemmedes egne organisasjoner samarbeider for å fremme likestilling, rettigheter og inkludering.

Det største hinderet for inkludering av funksjonshemmede er stigma og negative holdninger i samfunnet. Atlas-alliansen bidrar til at funksjonshemmede selv kan kjempe for sine rettigheter gjennom å støtte og styrke funksjonshemmedes egne organisasjoner i våre samarbeidsland. Bistandsarbeidet vårt er delt i fem tematiske områder: Menneskerettigheter og organisasjons­utvikling, inkluderende utdanning, helse og rehabilitering, arbeid og inntekt, og krise og konflikt.

Politisk påvirkningsarbeid står også sentralt i Atlas-alliansens virksomhet. Både nasjonalt og internasjonalt blir funksjonshemmedes rettigheter og situasjon ofte oversett når beslutninger skal tas. En viktig rolle for Atlas-alliansen er å sikre at funksjonshemmedes rettigheter ivaretas i norsk og internasjonalt utviklingsarbeid.

I tillegg tilbyr Atlas-alliansen opplæring og rådgivning til norske og internasjonale bistandsorganisasjoner for å hjelpe dem til å oppnå reell likestilling og inkludering av funksjonshemmede i sitt internasjonale bistandsarbeid.

Tilbake