April 4, 2022

Together for Inclusion through Inclusive Education!

World Federation of the Deaf og Atlas-alliansen inviterer til webinar om inkluderende utdanning for døve og døvblinde i dag kl 14.00!

Dette blir et spennende seminar med innspill fra World Federation of the Deaf og partnere fra Sør-Afrika, India, og Nepal. Fra Norge har bl.a. Kenneth Verngård i Signo et innlegg om utdanning forbarn med døvblindhet.

Panelister:

- Dr Joseph J Murray - WFD

- Ms Eirin Kallestad - Atlas Alliance

- Dr Kristin Snoddon - WFD Expert Group on Education

- Kenneth Verngård - the Signo Foundation

- Sibaji Panda - The Happy Hand School for the Deaf

- Ingrid Parkin - Saint Vincent School for the Deaf

Webinaret holdes på International Sign og engelsk, med tolking til fransk. Det er også tekstet på engelsk, og vil bli tatt opp.

Registrering: https://bit.ly/3NEUoZb 

Tilbake