Våre temaer

For å bedre levevilkårene til mennesker med funksjonsnedsettelser i våre utvalgte land i Afrika og Asia, har Atlas-alliansen valgt ut noen tematiske satningsområder.

Tilbake