January 3, 2022

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim ønsker bred mobilisering for Global Disability Summit

- For at Global Disability Summit i februar skal bli en suksess må vi mobilisere til deltakelse i ukene som kommer. Vi må få de viktige personene til å stille og det håper jeg dere kan hjelpe meg med. GDS handler om varig endring på individ nivå, sa en engasjert statsråd Tvinnereim i møte med Atlas- og TOFI organisasjonene 21.12.2021.

"Leave no one behind" er et prinsipp som er helt sentralt og forplikter oss alle, understreket statsråden.

Det var bred deltakelse fra organisasjonene som snakket om sitt arbeid med og for funksjonshemmede og sine forventinger til utviklingsministeren, den kommende strategien, og Global Disability Summit i 2022. Spesielt ble det lagt vekt på likestillingsprinsippet og forankring i CRPD og Bærekraftsmålene, og viktigheten av å involvere funksjonshemmede i alle prosesser og alle deler av samfunnslivet.  

- Funksjonshemmedes utfordringer hjemme og ut handler om rettigheter, ikke veldedighet, understreket Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norges Handikapforbund.  

Det ble også påpekt at norsk bistand og humanitær innsats er diskriminerende og ikke-inkluderende, når under 3% av langsiktig bistand rapporteres som inkluderende. Under 1% av den humanitære bistanden rapporteres som inkluderende.  

- Dette betyr faktisk at 97% av bistanden er ekskluderende, ble det påpekt av flere i møtet.

Lisa Sivertsen fra Kirkens Nødhjelp fortalte om hvordan kjønnsperspektivet har blitt inkorporert i krise og konflikt – vi kan lære av dette for å inkludere funksjonshemmede i dette arbeidet.  

Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, løftet viktigheten av fokus på hjelpemidler i GDS-forpliktelsene: - Mennesker med funksjonsnedsettelser har ikke andre behov enn alle andre mennesker, men for å få oppfylt de samme behovene, til arbeid, utdanning, helse, så trenger man hjelpemidler.  

Engasjementet var så stort at møtet gikk godt over tiden og en lydhør minister lovet å ta med seg videre inn i arbeidet alt som ble lagt frem i møtet. Både hun og hennes medarbeidere "noterte så blekket sprutet" sa Tvinnereim.  

Tvinnereim takket også ja på direkten til å være gjest i Atlas-alliansens podkast "Road to Inclusion".

Tilbake