October 6, 2022

Regjeringen skyter seg selv i foten

Med dette budsjettet skyter regjeringen seg selv i foten - og rammer verdens fattige. Det trengs en massiv satsing på matsikkerhet og kampen mot sult, og det er derfor helt ulogisk å fravike 1%-målet. Her kan det brukes langt mer uten negativ effekt for norsk økonomi. Funksjonshemmede har særskilte behov og rammes hardest av krig og konflikt, klimaendringer, økt matusikkerhet og fattigdom. Vi forventet et løft som gjenspeiler verdenssituasjonen og den nye strategien for likestilling for alle, sier daglig leder i Atlas-alliansen Marit Sørheim

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen i denne situasjonen bryter både med partiprogram, Hurdalsplattformen og mangeårig politisk enighet om å bevilge 1% av BNI til bistand. Blant annet har Bistandsaktuelt dokumentert at innsats i utlandet for verdens fattige ikke har noen inflasjonsdrivende effekt i Norge. Krigen i Ukraina har gitt Norge enorme inntekter, men økte kostander for blant annet energi og mat i resten av verden. Fattigdom og sult øker kraftig. Antallet som sulter har økt med 150 millioner de siste tre årene og 50 millioner er ett skritt unna hungersnød. Det er store behov og samtidig godt rom for økte bevilgninger. 

I februar, i forbindelse med at Norge var vertskap for Global Disability Summit, lanserte regjeringen den nye strategien Likestilling for alle. Strategien er Norges første helhetlige strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken. Nå, i det første statsbudsjettet etter at strategien ble lansert, er det få spor av den nye strategien. Det går heller ikke frem at det er satt av midler til implementeringen av den, verken i administrasjonen eller i spesifikke tiltak.  

Budsjettet sier ikke noe om funksjonshemmede i krigssituasjoner. I krise og konflikt rammes funksjonshemmede hardest – og svært mange blir funksjonshemmede som følge av krigshandlinger. Norad har dokumentert at under 1% av norsk humanitær innsats rapporteres som inkluderende. Samtidig er andelen funksjonshemmede i krise og konflikt beregnet til 25-30%. Det er derfor oppsiktsvekkende at funksjons­hemmede og inkluderende humanitær innsats ikke er et tema i budsjettet. 

Regjeringen har varslet en storstilt satsing på matsikkerhet både ute og hjemme, og i budsjettet er dette et gjennomgående tema – uten at funksjonshemmede nevnes i den sammenheng. I den nye strategien er det overordnede målet at funksjonshemmede skal inkluderes i planlegging og gjennomføring av utviklingssamarbeidet, men regjeringen følger ikke dette opp i sitt eget budsjett. Funksjonshemmede er blant dem som rammes hardest av økt matusikkerhet, men kan også bidra til økt produksjon og forsyningssikkerhet. Derfor må funksjonshemmede også være med i planlegging og implementering av tiltak. 

Tilbake