September 14, 2021

Global Disability Reset: Mål for en inkluderende bistandsfremtid

Det er vanskelig å få prioritert humanitært arbeid som inkluderer funksjonshemmede og deres organisasjoner i det globale sør. – For å komme videre med dette arbeidet, har vi utarbeidet «Global Disability Reset» som er et veikart for en inkluderende utviklingspolitikk og humanitær innsats, sier prosjektleder Gagan Chabbra i Atlas-alliansen.

-Dette skal bli en ny samfunnskontrakt for global solidaritet innen internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær bistand og menneskerettighetsarbeid. Oslo-protokollen er et tolv-punktsveikart som alle deltagere under toppmøtet «Global Disability Summit» (GDS) må forplikte seg til i 2022, forteller Chabbra som har skrevet Oslo-protokollen etter samråd med daglig leder Morten Eriksen, og tidligere kommunikasjonsrådgiver i Atlas-stiftelsen, Andrew P. Kroglund.

Internasjonalt toppmøte for alle

GDS er et internasjonalt toppmøte med FN, regjeringer, sivilsamfunn, internasjonale organisasjoner, næringsliv og forskere til stede. Summiten ble avholdt i London i 2018, og i 2022 følges det opp med et stor tstilt digitalt møte, hvor Atlas-alliansen er med som arrangør og faglig bidragsyter. GDS2022 er ikke en konferanse for personer med funksjonsnedsettelser. Det er en konferanse for alle. Vi får ikke en bærekraftig verden uten at personer med funksjonsnedsettelser er anerkjente som rettighetsholdere, og med samme rett til å delta i samfunnet slik de selv ønsker.

Charter for change

GDS er avgjørende for mennesker med funksjonsnedsettelser, og det forrige toppmøtet fant sted i London i 2018. Her trommet den britiske regjeringen sammen over 800delegater fra hele verden, inkludert regjeringer og FN. Et Charter for Change ble vedtatt og signert, også av Norge. Dette har vært med på å gi en ny retning for inkluderingsarbeidet internasjonalt, ikke minst fordi det går hånd i hanske med FNs bærekraftsmål fra 2015.Bærekraftsmålene legger vekt på at «ingen skal utelates» («leave no one behind»). Dette igjen bygger videre på den store FN-prosessen som ledet til vedtaket om CRPD fra 2006, og ratifisert av Norge i 2013.

Angår alle

-Global Disability Reset har et bredt spekter av interessenter. Nasjonale myndigheter, sivilsamfunnsmedlemmer, næringslivsorganisasjoner, medieorganisasjoner, multi-laterale etater, internasjonale utviklingsorganisasjoner og bistandsorganisasjoner. Hensikten er å samarbeide og fremme rettigheter, inkludering av funksjonshemminger og myndiggjøring av personer med funksjonsnedsettelser på området internasjonal utvikling. Vi ønsker å gjøre det mulig for funksjonshemmingsorganisasjonene å utfordre sine nasjonale regjeringer til å implementere lover som fremmer inkluderende og rettferdig deltakelse av personer med nedsatt funksjonsevne i alle samfunnslag, sier Chabbra.

Global Disability Reset har 12 mål

 1. From London 2018 to Oslo 2022: Walk the talk
 2. Representation matters: “Nothing about us without us”
 3. Promote Human Rights and combat Ableism
 4. Universal healthcare and vaccination for all
 5. Education for all
 6. Work is indispensable
 7. Technology a promising great leveler
 8. Human caused catastrophes and natural disasters
 9. Youth with disabilities: Agents of change
 10. Girls and women with disabilities: Beyond multiple discrimination to equitable empowerment
 11. Active citizenship  
 12. Resilient societies and inclusive world


Tilbake