October 25, 2021

Morten Eriksen takker av som daglig leder i Atlas-alliansen neste år

Morten Eriksen ble ansatt som leder i Atlas-alliansen april 2013 og gir seg nå etter snart ni år i lederstolen for å slippe til nye krefter.

– Jeg nærmer meg pensjonsalder med stormskritt og må innrømme at jeg ikke har det samme overskuddet lenger, sier Morten Eriksen.
– Atlas-alliansen er inne i en spennende og viktig fase hvor vi både skal sikre kvalitet på alt det gode arbeidet som er i gang, samtidig som vi må være åpne for nye utfordringer og muligheter som ikke minst Global Disability Summit (GDS) vil medføre. Selv om vi har fått til mye de siste årene, kanskje spesielt med Together for Inclusion og samarbeidet der med helt sentrale organisasjoner, så er det fortsatt en lang vei å gå til vi opplever likestilling og full inkludering i bistanden. Spesielt blir det viktig å løfte inkludering i den humanitære innsatsen. Skal vi klare å fortsette fremgangen bør det derfor nye krefter inn i ledelsen – en sliten daglig leder er verken Atlas-alliansen eller jeg selv tjent med, fortsetter Morten.
– Atlas-alliansen har vært en flott arbeidsplass med gode kolleger og engasjerte organisasjoner å samarbeide med. Men som det heter: Alt har sin tid! Nå vil jeg faktisk jobbe litt mindre etter hvert. Og være mer farfar for fire barnebarn, avslutter Morten.

Det er både med vemod og takknemlighet at styret har mottatt beskjed om at Morten Eriksen ber om avløsning i rollen som daglig leder av Atlas-alliansen.

- Det er ingen tvil om at Mortens lederskap har hatt en sentral og avgjørende betydning for den utviklingen vi har hatt i Atlas-alliansen under hans ledelse. Atlas-alliansen fremstår i dag som en profesjonell og inkluderende bistandsaktør som mer enn noen gang viser viktigheten av at utviklingsarbeid for funksjonshemmede både gjennomføres og ledes av funksjonshemmede. Når Morten har valgt å overlate stafettpinnen til en ny leder fremstår alliansen som relevant, slagkraftig, inkluderende og samstemt, sier Lilly Ann Evenstad styreleder i Atlas-alliansen og generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Styret går nå i gang med den viktige oppgaven med å finne Mortens arvtaker.

- Vi er opptatt av å finne den aller beste. Stillingen vil bli lyst ut offentlig, samtidig som at vi har inngått et samarbeid med rekrutteringsbyrået Mercuri Urval for å bistå oss i en profesjonell og åpen søknads- og utvelgelsesprosess. Vi oppfordrer alle som har interesse for stillingen å melde sin interesse så snart utlysningen foreligger, avslutter Lilly Ann Evenstad.

Tilbake