January 11, 2022

Marit Sørheim blir ny daglig leder

Marit Sørheim kommer fra stillingen som leder for internasjonal avdelingen hos Caritas Norge. Hun har lang og bred erfaring fra Flykningehjelpen, FOKUS og nå de siste seks årene i Caritas. 

Sørheim er utdannet ved Universitetet i Bergen hvor hun tok hovedfag i utviklingsgeografi.

- Styret i Atlas-alliansen er svært glade for at Marit har takket ja til å gå inn som ny daglig leder etter Morten Eriksen. Marit får en viktig oppgave med å fortsette det systematiske oppbyggingsarbeidet som Atlas har gjort de siste to årene og ikke minst, sammen med våre samarbeidspartnere, arbeide aktivt for at TOFI-samarbeidet får mulighet til å fortsette etter 2023. Marit Sørheim ble valgt i konkurranse med mange svært godt kvalifiserte kandidater. Hennes formelle bakgrunn, brede erfaring og personlige egenskaper, gjorde likevel at vårt endelige valg ble ganske enkelt, sier styreleder i Atlas-alliansen, Lilly Ann Elvestad.

Sørheim tiltrer stillingen 1. april.

- Jeg er både glad og stolt over å få muligheten til å lede Atlas-alliansens arbeid for å fremme like rettigheter og inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser, sier Marit Sørheim. Jeg ser frem til å ta dette viktige arbeidet videre sammen med de funksjonshemmedes organisasjoner, strategiske partnere blant norske bistandsorganisasjoner og ikke minst det dyktige teamet i Atlas-alliansen, sier Marit Sørheim.

Tilbake