May 25, 2021

Klimaendringer alvorlig for de mest sårbare gruppene

Vi hører ofte at klimaendringer er vår tids største trussel. Hvordan vil i så fall situasjonen være for personer med funksjonsnedsettelser som er på flukt?

The International Disability Alliance, sammen med FNs høykommisjonær for flyktninger og Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) har nettopp publisert et faktaark. Her ser de på noen viktige forhold rundt sammenhengen mellom funksjonsnedsettelse, flukt og klimaendringer. Følg linken.

Tilbake