June 10, 2021

Hvordan TOFI endrer liv

Mary er en 39 år gammel bonde og mor fra Mukono-distriktet i Uganda. Da hun i 2020 fødte sin sønn, skjønte hun raskt at babyen ikke var den sunne gutten hun hadde håpet på. Sønnen ble født med cerebral parese, og han var blind. Mary var knust og frustrert over at hun hadde et sykt barn. Hun visste ikke hvordan hun skulle håndtere situasjonen eller hvordan hun skulle ta seg av sønnen. Hun følte at det ikke var noe håp for barnet, og hun håpet at babyen skulle dø. På et tidspunkt kjøpte hun til og med piller med den hensikt å drepe barnet sitt. Men så skjedde det noe.

Vendepunktet for Mary og hennes baby kom da hun deltok i CRPD-opplæring for foreldre og omsorgsgivere organisert av Inclusion Uganda gjennom TOFI-programmet. ((CRPD er konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. TOFI er det store samarbeidsprosjektet Together for Inclusion, der funksjonshemmedes egen organisasjoner samarbeider med utvalgte bistandsorganisasjoner). Opplæringen ga henne et trygt rom for å dele sine tanker og erfaringer med andre foreldre som hadde vært gjennom lignende situasjoner.

Gjennom de andre foreldrene og deres erfaringer, lærte hun at hun ikke var den eneste forelderen til et barn med funksjonshemning. Hun lærte også at barnet hennes har rettigheter, akkurat som alle andre barn. Gjennom gruppen fikk hun trøst og oppmuntring til ikke å gi opp barnet sitt. Hun fikk også rådgivning og medisinsk råd og ble oppfordret til å begynne å gjøre fysioterapiøvelser med babyen sin så snart som mulig. Med denne støtten klarte hun å akseptere sønnen. Hun bestemte seg også for å ta initiativ for å kjempe for rettighetene til barn med utviklingshemming i landsbyen sin.

Sønnen hennes er nå ti måneder gammel og forbedrer seg fysisk. Som et resultat av Marys konsekvente innsats med fysioterapi, er han nå i stand til å sitte alene i noen minutter, noe hun aldri hadde drømt om var mulig.

Etter en vanskelig start i livet som mor elsker nå Mary barnet sitt og jobber hardt for å hjelpe og støtte ham på alle måter hun kan. Den kursingen hun har gjennomgått og hennes nye erfaringer har forberedt henne på å hjelpe andre i samme situasjon og å kjempe for rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne.

* Mary’s navner endret for personvern

Tilbake