May 25, 2021

Har du hørt om “ableism”?

Har du hørt om «ableism»? Det er akkurat hva det høres ut som: et sett med bevisste eller ubevisste antagelser og handlinger som fremmer ulik behandling av mennesker basert på deres faktiske eller opplevde funksjonshemning.

«Ableism» opererer både på individuelle og institusjonelle nivåer, og innebærer undertrykkende, fornærmende eller diskriminerende atferd, hvori mennesker med funksjonshemninger ikke blir behandlet med likeverd. Vår nye medarbeider, Gagan, har tenkt og skrevet mye om dette. Les mer her fra en artikkel publisert hos Civita.

Tilbake