March 24, 2022

Covid-19-prosjekt i Zambia ved RH-foreningen og lokal partner

I 2020 fikk Atlas-alliansen en gave på 100 000 kroner fra Bente Skansgårds Independent Living Fond. Etter søknad ble Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen tildelt disse midlene til bruk i et samarbeidsprosjekt med foreningens partner i Zambia, Zambia Papaya Kay Foundation. Målet var å inkludere personer med ryggmargsbrokk og hydrocephalus i informasjon om og beskyttelse mot covid-19.

I Zambia, som i mange andre land, har personer med ryggmargsbrokk og hydrocephalus opplevd å bli utelatt fra planlegging og gjennomføring avtiltak mot covid-19. Zambia Papaya Kay Foundation, som jobber for inkludering av personer med komplekse funksjonsnedsettelser, så derfor behovet for et covid-19-initiativ for personer med ryggmargsbrokk og hydrocephalus i Zambia.

Zambia Papaya Kay Foundation jobber i hovedstaden Lusaka og i Livingstone, byen ved verdens største fossefall, Victoria Falls. I disse to byene organiserte stiftelsen blant annet

·      workshops om covid-19 og funksjonshemming for barn med ryggmargsbrokkog hydrocephalus  og foreldrene deres

·      informasjonskampanjer om hvordan man forebygger covid-19 og

·      utdeling av personlig beskyttelsesutstyr som ansiktsmasker og anti-bac til voksne og barn med ryggmargsbrokk og hydrocephalus.

I tillegg bisto prosjektet med tilgang til helsetjenester for personer med ryggmargsbrokk og hydrocephalus som hadde behov for medisinsk oppfølging i nedstengningsperioden.

Prosjektet rapporterte god måloppnåelse i å beskytte målgruppene mot covid-19. Blant de rapporterte resultatene var økt kunnskap om viruset, forbedret helsesøkende atferd og god hygienepraksis blant personer med ryggmargsbrokk/ hydrocephalus og deres familier. Det var ingen registrerte smittetilfeller av covid-19 blant personer med ryggmargsbrokk og hydrocephalus i prosjektperioden.

Zambia Papaya Kay Foundation konkluderer med at det fortsatt trengs innsats for å gjøre helsetjenester generelt – og covid-19-beskyttelse spesielt – tilgjengelig for personer med ryggmargsbrokk og hydrocephalus i Lusaka og Livingstone.

Tilbake