May 21, 2024

Atlas-alliansen på IDDCs generalforsamling

IDDC, International Disability and Development Consortium, er et konsortium av 35 bistandsorganisasjoner og funksjonshemmedes organisasjoner som jobber sammen for å sikre at all internasjonal bistand, både langsiktig og humanitær, inkluderer mennesker med funksjonsnedsettelser. Atlas-alliansen sitter i styret til IDDC.

På årets møte som fant sted i den engelske kystbyen Brighton, var hovedfokuset deltakelse i arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette er et bredt tema med mange tilnærmingsmåter. Dette kom tydelig fram i paneldiskusjonene. Her ble det diskutert alt fra spare- og lånegrupper til programmer der store bistandsorganisasjoner, den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og funksjonshemmedes egne organisasjoner jobber med privat sektor for å fremme et inkluderende arbeidsliv gjennom hele verdikjeden. Det er tydelig at det skjer en endring innenfor temaet økonomisk deltakelse, hvor entreprenørskap lenge har blitt sett på som den viktigste — og kanskje eneste — kilden til inntekt for personer med funksjonsnedsettelser.

Under årets generalforsamling var det også duket for valg av ny styreleder i IDDC. Mary Keogh, som til daglig jobber i CBM Global Disability Inclusion, ble valgt for en seksårsperiode. Les mer om Keogh på IDDCs nettside her.


Atlas-alliansen ser fram til denne styreperioden i IDDC og til å bidra til konsortiets arbeid for inkluderende bistand.

Tilbake