Tender Announcement for Consultants to Conduct Organizational Reviews Deadline for submission – March 6th 2015 The Atlas Alliance is seeking a consultant to conduct organizational reviews of four member organizations to be completed by May 29th 2015. See attached Terms of References.

Alle skal med Bilde til artikkel Alle skal med Atlas-alliansen står sammen med over 3000 internasjonale organisasjoner i et opprop om at ingen må utelates fra de nye utviklingsmålene. Under FNs generalforsamling til høsten skal verdens stater bli enige om et nytt sett med utviklingsmål. Mange organisasjoner er bekymret for at disse målene ikke skal ivareta de mest utsatte og marginaliserte gruppene, for eksempel funksjonshemmede. Derfor er dette oppropet en påminnelse til de som skal forhandle at ingen mål er nådd før alle er nådd. I Norge skal Redd Barna oversende oppropet til norske myndigheter på vegne av organisasjonene.

Likeverd og like muligheter ett av satsingsområdene til regjeringen Bilde til artikkel Likeverd og like muligheter ett av satsingsområdene til regjeringen - I mange utviklingsland er så mange som 90 % av barn med nedsatt funksjonsevne utenfor skolen. Ingen globale utdanningsmål kan nås uten at barn med nedsatt funksjonsevne inkluderes, sa statssekretær Hans Brattskar bl.a. i sin tale ved Atlas-alliansens samling 22. januar 2015

Atlas-alliansens Visjon 2030-ideer lansert i Davos av statsministeren Bilde til artikkel Atlas-alliansens Visjon 2030-ideer lansert i Davos av statsministeren Statsminister Erna Solberg lanserte Atlas-alliansens ideer til Visjon 2030 under Verdens økonomiske forum i Davos i dag. Visjon 2030-kampanjen har invitert næringslivet, organisasjonene og akademia til å foreslå innovative prosjekter for å fremme global utvikling. Av 116 forslag som er kommet inn, valgte Erna Solberg de to fra Atlas-alliansen.Flere aktuelle saker


Kontaktinformasjon Atlas-alliansen:

Besøksadresse: Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 12

Postadresse: Pb. 9218 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 22174647, faks: 23 16 35 95, e-post: atlas@atlas-alliansen.no

Foto i heading: Marcus Bleasdale, Torgrim Halvari og Glenna Gordon.

Nettsidene ble opprettet med støtte fra Norad.