Likeverd og like muligheter ett av satsingsområdene til regjeringen Bilde til artikkel Likeverd og like muligheter ett av satsingsområdene til regjeringen - I mange utviklingsland er så mange som 90 % av barn med nedsatt funksjonsevne utenfor skolen. Ingen globale utdanningsmål kan nås uten at barn med nedsatt funksjonsevne inkluderes, sa statssekretær Hans Brattskar bl.a. i sin tale ved Atlas-alliansens samling 22. januar 2015

Atlas-alliansens Visjon 2030-ideer lansert i Davos av statsministeren Bilde til artikkel Atlas-alliansens Visjon 2030-ideer lansert i Davos av statsministeren Statsminister Erna Solberg lanserte Atlas-alliansens ideer til Visjon 2030 under Verdens økonomiske forum i Davos i dag. Visjon 2030-kampanjen har invitert næringslivet, organisasjonene og akademia til å foreslå innovative prosjekter for å fremme global utvikling. Av 116 forslag som er kommet inn, valgte Erna Solberg de to fra Atlas-alliansen.

Fullt gjennomslag for funksjonshemmede i utdanning for utvikling Bilde til artikkel Fullt gjennomslag for funksjonshemmede i utdanning for utvikling Funksjonshemmede får sin rettmessige plass i satsingen på utdanning i utviklingsarbeidet. Dette har ikke minst utenrikskomiteen på Stortinget sørget for i sin behandling av stortingsmeldingen Utdanning for Utvikling. Atlas-alliansen roser komiteen for tydelige krav. - Vi gleder oss til å følge opp dette, sier styreleder Arnt Holte.

Flyktning og funksjonshemmet - en beretning fra Bekaa-dalen i Libanon Bilde til artikkel Flyktning og funksjonshemmet - en beretning fra Bekaa-dalen i Libanon Libanon har tatt imot rundt 1,2 millioner flyktninger fra Syria. Rundt 23 % av disse har en funksjonshemning, i følge Handical International. Til tross for dette er bare 1,2 % av flyktningene i Libanon registrert som funksjonshemmet. På oppdrag fra Atlas-alliansen reiste frilansjournalistene Torgrim Halvari og Andreas Ausland til Libanon i november. Oppdraget var å dokumente funksjonshemmedes situasjon. De kom hjem med sterke bilder i baggasjen.Flere aktuelle saker


Kontaktinformasjon Atlas-alliansen:

Besøksadresse: Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 12

Postadresse: Pb. 9218 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 22174647, faks: 23 16 35 95, e-post: atlas@atlas-alliansen.no

Foto i heading: Marcus Bleasdale, Torgrim Halvari og Glenna Gordon.

Nettsidene ble opprettet med støtte fra Norad.