Like rettigheter - like muligheter. Om funksjonshemmedes rett til å lære.Konferanse 8. mai - Litteraturhuset i Oslo Bilde til artikkel Like rettigheter - like muligheter. Om funksjonshemmedes rett til å lære.Konferanse 8. mai - Litteraturhuset i Oslo Barn med funksjonsnedsettelser er den største gruppen som ikke får tilgang til skole. Nå er det på tide å gjøre noe. Global Campaign on Education inviterer til konferanse om funksjonshemmedes rett til å lære. 8. mai kl 09.00-15.00 på Litteraturhuset i Oslo (Kjelleren), Wergelandsveien. Ordstyrer og moderator er Ann-Marit Sæbønes, tidligere ordfører i Oslo og rådgiver for FNs spesialrapportør

Funksjonshemmede blir fortsatt diskriminert i norsk bistand Bilde til artikkel Funksjonshemmede blir fortsatt diskriminert i norsk bistand - Det er på tide vi går fra prat til praksis, mener daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksen. 3. april ble funksjonshemmedes plass i norsk utviklingspolitikk diskutert på Stortinget. Daglig leder i Atlas-alliansen skrev i den forbindelse et innlegg til Dagsavisen.

Tuberkulosekampen fortsetter – 3 millioner skal nås! Bilde til artikkel Tuberkulosekampen fortsetter – 3 millioner skal nås! I dag er det verdens tuberkulosedag. Hvert år dør mer enn 1,3 millioner mennesker av tuberkulose (TB). 8,6 millioner mennesker blir tuberkulosesyke. WHO regner med at en tredjedel av dem ikke får nødvendig hjelp av helsevesenet. De får ikke riktig medisinsk behandling, og mange bor i verdens fattigste og mest sårbare samfunn.

Arbeiderpartiet støtter handlingsplan Bilde til artikkel Arbeiderpartiet støtter handlingsplan Anniken Huitfeldt støtter Atlas-alliansens forslag om handlingsplan som oppfølging av Norges forpliktelser ovenfor funksjonshemmede i norsk bistandsarbeid. En rapport fra Atlas viser at kunnskapen om funksjonshemmede fortsatt er lav blant viktige bistandsaktører, og at andelen til funksjonshemmede av bistandsbudsjettet ikke har økt.Flere aktuelle saker


Kontaktinformasjon Atlas-alliansen:

Besøksadresse: Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 12

Postadresse: Pb. 9218 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 22174647, faks: 23 16 35 95, e-post: atlas@atlas-alliansen.no

Foto i heading: Marcus Bleasdale, Torgrim Halvari og Glenna Gordon.

Nettsidene ble opprettet med støtte fra Norad.