Report: Nothing about us witout us Bilde til artikkel Report: Nothing about us witout us Utfordrende og lærerik evaluering fra Scanteam. Evaluation of the Atlas Alliance: Organization, Focus, Portfolio Approach. OD-sekretariatet hevder at Atlas-alliansen har prosjektene med beste utviklingsresultater i hele deres prosjektportefølje. Dette er vi både stolte og glade over å få dokumentert, sier daglig leder Morten Eriksen.

Refugees with disabilities: Ignored and forgotten? Bilde til artikkel Refugees with disabilities: Ignored and forgotten? Welcome to our International Day of Persons with Disabilities on December 3! Around 4.5 million refugees have a disability. It is a fundamental principle when thinking about human rights that the State has the primary responsibility for protecting and fulfilling the human rights of its citizens. But who is responsible when the State fails to fulfill its duties? What happens with human rights in conflict situations, and how do such situations affect the most vulnerable groups in society?

En seier for fornuften Bilde til artikkel En seier for fornuften Regjeringen åpner for å ta imot 1.000 flyktninger fra Syria til neste år. De signaliserer at også flyktninger som er syke eller har en funksjonshemning skal kunne komme til Norge.

Atlas-alliansen om statsbudsjettet: Funksjonshemmede vinner frem Bilde til artikkel Atlas-alliansen om statsbudsjettet: Funksjonshemmede vinner frem - Regjeringen har for alvor tatt inn over seg at folk med funksjonshemning tilhører de aller fattigste og utstøtte. Det er flott at gruppen nå endelig blir prioritert i målformuleringene, - Nå håper vi bare det følges opp reelt i den endelige fordelingen av bistandsmidlene, sier Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen. Han viser også til et svært uheldig kutt i informasjonsstøtten.Flere aktuelle saker


Kontaktinformasjon Atlas-alliansen:

Besøksadresse: Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 12

Postadresse: Pb. 9218 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 22174647, faks: 23 16 35 95, e-post: atlas@atlas-alliansen.no

Foto i heading: Marcus Bleasdale, Torgrim Halvari og Glenna Gordon.

Nettsidene ble opprettet med støtte fra Norad.