Sterkere retttigheter for funksjonshemmede viktig tema i ambassadørmøte Bilde til artikkel Sterkere retttigheter for funksjonshemmede viktig tema i ambassadørmøte Avtroppende ambassadør til Malawi, Asbjørn Eidhammer, tok opp funksjonshemmedes rettigheter i sitt møte med malawiske myndigheter 30. juli. Atlas-alliansen takker for at han løfter dette viktige temaet når han nå slutter i stillingen som Norges ambassadør i Malawi. Myndighetene har et klart ansvar for å oppfylle rettighetene til den enkelte, både når det gjelder utdanning, helsetjenester, rehabilitering og tilgjengelighet, mener Atlas-alliansen.

Ligger sommeren bak oss eller foran oss? Sommerhilsen fra daglig leder i Atlas-alliansen Bilde til artikkel Ligger sommeren bak oss eller foran oss? Sommerhilsen fra daglig leder i Atlas-alliansen Eller for å stille spørsmålet mer i tråd med en av innlederne på utviklingskonferansen til Kirkens Nødhjelp nå i juni: Når vi ser på fattigdoms-, miljø- og utviklingssituasjonen i verden, med et spesielt fokus på funksjonshemmedes rettigheter, er glasset halvtomt eller halvfullt? Ser vi bare problemer eller ser vi også muligheter og håp?

Banebrytende forskning på utviklingsarbeid i Uganda Bilde til artikkel Banebrytende forskning på utviklingsarbeid i Uganda Forskning på atferd og holdninger blant mennesker med og uten funksjonshemninger i Uganda viser overraskende resultater. Fordommer og lav selvfølelse kan være uoverkommelige barrierer for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli inkludert i samfunnet og få bedret sine levekår. Nå brukes funnene i en ny undersøkelse blant deltakere i spare- og lånegrupper på landsbygda i Uganda.

Nye stemmer i FN Bilde til artikkel Nye stemmer i FN - Vi har fått gjort mer på en uke her enn vi hadde fått til på tre år uten konferansen, sier Ambrose Murangira fra Uganda. Han var førstereis i New York, på statspartsmøte om FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i starten av juni. Situasjonen for unge funksjonshemmede var et av hovedtemaene på det ukelange møtet.Flere aktuelle saker


Kontaktinformasjon Atlas-alliansen:

Besøksadresse: Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 12

Postadresse: Pb. 9218 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 22174647, faks: 23 16 35 95, e-post: atlas@atlas-alliansen.no

Foto i heading: Marcus Bleasdale, Torgrim Halvari og Glenna Gordon.

Nettsidene ble opprettet med støtte fra Norad.