Unødvendig blind - er noen virkelig det? Bilde til artikkel Unødvendig blind - er noen virkelig det? Millioner av mennesker rundt om kring i verden er unødvendig blind. Ofte lider de av sykdommen grå stær, som fører til blindhet uten operasjon. Operasjonen er ellers enkel - den tar bare fem minutter. Dette er så meningsløst at Blindeforbundet og Verdens helseorganisasjon har satt som mål å utrydde all unødvendig blindhet innen 2020. Atlas-alliansen slutter seg helhjertet til.

- Klar melding til funksjonshemmede: Norge har ikke råd til å ta vare på dere. Bilde til artikkel - Klar melding til funksjonshemmede: Norge har ikke råd til å ta vare på dere. - Hvis jeg var syrisk statsborger på flukt, ville jeg altså ikke fått plass på flyet til Norge. Jeg ville ikke være velkommen, fordi jeg som blind ville trenge ekstra hjelp og oppfølging. Dette er en brutal melding – også til norske funksjonshemmede, mener Arnt Holte i Atlas-alliansen. Han og Lars Ødegård, begge i styret i Atlas-alliansen, er i dag i Aftenposten. Se lenke til artikkel

Sterkere retttigheter for funksjonshemmede viktig tema i ambassadørmøte Bilde til artikkel Sterkere retttigheter for funksjonshemmede viktig tema i ambassadørmøte Avtroppende ambassadør til Malawi, Asbjørn Eidhammer, tok opp funksjonshemmedes rettigheter i sitt møte med malawiske myndigheter 30. juli. Atlas-alliansen takker for at han løfter dette viktige temaet når han nå slutter i stillingen som Norges ambassadør i Malawi. Myndighetene har et klart ansvar for å oppfylle rettighetene til den enkelte, både når det gjelder utdanning, helsetjenester, rehabilitering og tilgjengelighet, mener Atlas-alliansen.

Ligger sommeren bak oss eller foran oss? Sommerhilsen fra daglig leder i Atlas-alliansen Bilde til artikkel Ligger sommeren bak oss eller foran oss? Sommerhilsen fra daglig leder i Atlas-alliansen Eller for å stille spørsmålet mer i tråd med en av innlederne på utviklingskonferansen til Kirkens Nødhjelp nå i juni: Når vi ser på fattigdoms-, miljø- og utviklingssituasjonen i verden, med et spesielt fokus på funksjonshemmedes rettigheter, er glasset halvtomt eller halvfullt? Ser vi bare problemer eller ser vi også muligheter og håp?Flere aktuelle saker


Kontaktinformasjon Atlas-alliansen:

Besøksadresse: Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 12

Postadresse: Pb. 9218 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 22174647, faks: 23 16 35 95, e-post: atlas@atlas-alliansen.no

Foto i heading: Marcus Bleasdale, Torgrim Halvari og Glenna Gordon.

Nettsidene ble opprettet med støtte fra Norad.