Funksjonshemmede flyktninger: Ignorert og glemt? Konferanse 3. desember Bilde til artikkel Funksjonshemmede flyktninger: Ignorert og glemt? Konferanse 3. desember FN regner at rundt 15 % av verdens befolkning har nedsatt funksjonsevne. Dette betyr at rundt 4,5 millioner mennesker med funksjonshemninger er på flukt. Hva skjer med funksjonshemmedes rettigheter under væpnet konflikt og i flyktningsituasjoner? Hvordan håndteres menneskerettighetene for funksjonshemmede i det humanitære rommet når staten har sluttet å styre og menneskerettighetene brytes? Konferanse med statssekretær Bård Glad Pedersen, representanter fra FNs Høykomisær for flyktninger, Handicap International, Norges røde kors og Flyktningehjelpen.

Viktig konferanse om inkluderende mikrofinans Bilde til artikkel Viktig konferanse om inkluderende mikrofinans - Ekskluderingen av menn og kvinner med nedsatt funksjonsevne fra økonomiske tjenester er en betydelig bidragsyter til fattigdom. Dette er grunnen til at Handikapforbundet var blant de første til å fremme inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i økonomiske tjenester, sa rådgiver Kristin Iversen i NHF ved åpningen av den internasjonale konferansen om inkluderende mikrofinans som ble arrangert i Kampala, Uganda, i forrige uke. Dette var første gang en slik internasjonal konferanse ble arrangert i Afrika, og mer enn 200 deltakere fra organisasjoner, forskning, næringsliv og det offentlige deltok.

Nettverk for bedre levekår for funksjonshemmede i Afrika Bilde til artikkel Nettverk for bedre levekår for funksjonshemmede i Afrika - Hvordan skal vi intensivere forskningen og praksis for å nå FNs tusenårsmål i Afrika? Dette var hovedtemaet for konferansen som samlet over 200 forskere og representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner fra hele Afrika i Mangochi, Malawi i november. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO i Atlas-alliansen var en av organisasjonene til stede under konferansen.

Inkluderende humanitær hjelp - kurs i Brussel 9.-10. desember Bilde til artikkel Inkluderende humanitær hjelp - kurs i Brussel 9.-10. desember Hvordan får du inn funksjonshemmedes perspektiv i humanitær bistand? Hva må konkret gjøres for å inkludere funksjonshemmede? Kurset gir innsikt i begrepet funksjonshemmet fra et rettighetsperspektiv og vil gi praktiske eksempler og verktøy for å få til inkluderende programmer og prosjekter i humanitære organisasjoner. Kurset passer for ledere, beslutningstakere og programrådgivere som er engasjert i humanitær bistand.Flere aktuelle saker


Kontaktinformasjon Atlas-alliansen:

Besøksadresse: Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 12

Postadresse: Pb. 9218 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 22174647, faks: 23 16 35 95, e-post: atlas@atlas-alliansen.no

Foto i heading: Marcus Bleasdale, Torgrim Halvari og Glenna Gordon.

Nettsidene ble opprettet med støtte fra Norad.