October 24, 2022

To ledige stillinger i Atlas-alliansen!

Atlas-alliansen har to ledige deltidsstillinger!

Den ene personen vi søker skal jobbe med digitalisering av prosesser relatert til datainnsamling, samt analyser og visualiserig av disse dataene i PowerBi og annen rapportering.

Se hele utlysningen her: Looking for meaningful and interesting work, part time? Søknadsfrist 6. november 2022.

Den andre personen skal bl.a. bidra i kontoradministrasjon og i organisering av kurs, seminarer og samlinger, samt være lokal IT-støtte.

Se hele utlysningen her: Er du en positiv og løsningsorientert multi-tasker? Søknadsfrist 2. november 2022.

I utlysningene står det også hvem du kan kontakte om du har spørsmål angående stillingene.

Vi oppfordrer spesielt funksjonshemmede til å søke!

Tilbake