January 11, 2022

Spennende muligheter i Atlas-alliansen

Er du vår neste senior programrådgiver ?

Programrådgiveren er del av Atlas-alliansens bistandsfaglige avdeling, og koordinerer det innovative partnerskapet Together for Inclusion, hvor norske bistandsorganisasjoner jobber sammen for å styrke funksjonshemmedes rettigheter i det globale sør.
Together for Inclusion har et totalbudsjett på ca 490 millioner kroner, og inkluderer flere av de største bistandsorganisasjonene i Norge. Programrådgiveren jobber tett med de 15 organisasjonene for å oppfylle alle krav til Norad og sikre høyest mulig standard på implementeringen av prosjektet.  Søknadsskriving, prosjektledelse, resultatmåling og rapportering er kompetanseområder som prioriteres.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=243973361

Eller vår programrådgiver M&E

Ønsker du spennende utfordringer, givende oppgaver, og mulighet for selvstendig arbeid og utvikling i en organisasjon i vekst?
Som en del av programavdelingen i Atlas-alliansen jobber du med M&E-ansvarlig og andre engasjerte rådgivere for sammen å styrke alliansens M&E-arbeid. Vi bruker evidens-baserte metoder for å forbedre og utvikle programmer og prosjekter som fremmer rettighetene til vår målgruppe, funksjonshemmede i det globale sør.
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=212086468

Tilbake