April 11, 2023

Atlas-alliansen søker praktikant!

Har du lyst til å lære hvordan jobbe for at funksjonshemmedes rettigheter blir tatt som den selvfølgen de burde være i bistanden? Da har du sjansen nå! Søk innen 30. mai 2023.

Vi søker en engasjert og lærevillig praktikant som kan bidra til både administrasjons- og kommunikasjonsarbeidet til Atlas-alliansen fra august til desember 2023.

I Stiftelsen Atlas-alliansen er vårt overordna mål er å fremme funksjons­hemmedes rettigheter, likestilling og inkludering i norsk bistand og humanitær innsats. For å oppnå dette målet bruker organisasjonene i Atlas-alliansen egne erfaringer og kompetanse i samarbeid med partnere i Sør. Dette gjør at vi har sterk kunnskap om hvordan likestilling kan oppnås, og hvordan man gjennomfører prosjekter med fullverdig inkludering.

Som praktikant vil du både få praktiske oppgaver innen administra­sjonen, samt spennende oppgaver innenfor kommunikasjons­feltet, hvor du vil jobbe tett med kommunikasjonsansvarlig. Dette vil gi deg verdifull erfaring i en interesseorganisasjon, som gir deg innsikt i funksjons­hemmedes organisasjoners arbeid med rettighetsbasert utvikling og bistand i Sør.

Konkrete arbeidsoppgaver vil avhenge av praktikantens fagbakgrunn og kompetanse, og av arbeidssituasjonen i sekretariatet. Eksempler på oppgaver:

 • Bidra til å ferdigstille et oversiktlig bildearkiv med nødvendig kreditering og beskrivelse av bilder fra prosjekter i partnerlandene
 • Bidra til å drifte og oppdatere sosiale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn).  
 • Redigering og/eller teksting av (ev. kvalitetssikring av automatisk teksting av) opptak webinarer og møter
 • Laste opp webinarer/ videoer på Youtube-kanalen vår
 • Produsere kortere tekster og short clips til nyhetsbrev og sosiale medier basert på allerede eksisterende data/rapporter  
 • Andre oppgaver knyttet til inkluderende og tilgjengelig kommunikasjon
 • Støtte administrasjonsrådgiver ved behov

Vi jobber etter våre kjerneverdier er inkludering og deltagelse, likestilling og solidaritet og likeverd og respekt. Dette gjør oss til engasjerte og ivrige kollegaer som i fjor fikk anerkjennelsen “Great Place to Work”, og vi vil ha flere med på laget! Vi vil gjerne høre fra deg hvis du kan svare bekreftende på flere eller alle av disse punktene:

 • Jeg er student med en relevant utdanning, og ønsker praksisplass/internship i sammenheng med studiene mine
 • Jeg kan jobbe tilsvarende 15-20 timer i uken, hovedsakelig i kjernetiden kl. 9:00-15:00
 • Jeg er funksjonshemmet eller har erfaring med funksjonshemning og likestillingskamp  
 • Jeg har en interesse for å fremme funksjonshemmedes menneskerettigheter  
 • Jeg ønsker å lære mer om hvordan funksjonshemmedes organisasjoner, bistand og humanitær sektor fungerer i praksis
 • Jeg har en god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og på engelsk  
 • Jeg er motivert og klar til å ta i et tak, både når det gjelder små og store oppgaver

Vi tilbyr:

 • Nødvendig IT utstyr som PC
 • En universelt utformet kontorplass i hyggelige lokaler med trivelige kollegaer sentralt i Oslo
 • Mulighet for å jobbe via fjernkontor, men ikke utelukkende
 • Obligatoriske forsikringer
 • Gratis lunsj når man er på kontoret

Om arbeidsgiveren:

Stiftelsen Atlas-Alliansen er funksjonshemmedes egen paraply­organisasjon som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for mennesker med funksjonsnedsettelser i det globale sør. Vi jobber i 15 forskjellige land i Afrika og Asia, og vårt bistandsarbeid er delt i fem tematiske områder: Menneskerettigheter og organisasjons­utvikling, inkluderende utdanning, helse og rehabilitering, arbeid og inntekt, og krise og konflikt.

Politisk påvirkningsarbeid står også sentralt i Atlas-alliansens virksomhet. Både nasjonalt og internasjonalt blir funksjons­hemmedes rettigheter og situasjon ofte oversett når beslutninger skal tas. En viktig rolle for Atlas-alliansen er å sikre at funksjons­hemmedes rettigheter blir ivaretatt i norsk og internasjonalt utviklingsarbeid. I tillegg tilbyr Atlas-alliansen opplæring og rådgivning til norske og internasjonale bistands­organisasjoner for å hjelpe disse til å oppnå reell likestilling og inkludering av funksjonshemmede i deres internasjonale bistandsarbeid.

Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, legning, religiøs overbevisning, funksjonshemming eller nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Ved ellers like kvalifikasjoner vil personer med funksjons­nedsettelse bli prioritert.

For spørsmål angående denne stillingen kontakt Leder for Organisasjons­utvikling og administrasjon Nina Hjellegjerde, nina.hjellegjerde@atlas-alliansen.no. Frist for å melde interesse er 30. mai 2023. Se mer om oss på atlas-alliansen.no

Tilbake