Atlas-alliansens internasjonale arbeid

Atlas-alliansens organisasjoner bruker egne erfaringer og kompetanse i samarbeid med partnere i Sør for å styrke funksjonshemmedes levekår i fattige land og for å bekjempe tuberkulose.

Funksjonshemmede og tuberkuloserammede er ofte de fattigste og mest marginaliserte i de samfunnene hvor Atlas-alliansen jobber. Begge grupper kan oppleve eksludering fra sosiale goder, helsetjenester, utdanning m.m. Funksjonshemmede og tuberkuloserammede er utsatt for utstrakt stigmatisering, fra offentlige etater, naboer og i mange tilfeller fra sine aller nærmeste.

Funksjonshemning

Det er i dag over en milliard funksjonshemmede i verden (World Report on Disability 2011). Beregninger viser at nærmere 200 millioner funksjonshemmede opplever store vanskeligheter i sin hverdag. Situasjonen er absolutt verst i fattige land. Fattigdom skaper funksjonshemninger blant annet på grunn av feilernæring, ubehandlede sår og sykdommer. Funksjonshemninger fører også ofte til fattigdom, da man blir ekskludert fra muligheter som utdanning og arbeid.


Foto: Torgrim Halvari

Tuberkulose

Tuberkulose er en sykdom som også er nært knyttet til fattigdom. En tredjedel av verdens befolkning er smittet av tuberkulose, men for ca 9 millioner mennesker i året utvikler smitten seg til sykdom. Feilernæring, trangboddhet og dårlig immunforsvar er årsaker til at sykdommen utvikler seg. Tuberkulose er en sykdom som kan behandles, allikevel dør 5000 mennesker hver eneste dag av tuberkulose.


Foto: Karen Beate Nøsterud

Bistandsarbeid

Atlas-alliansen har over 30 års erfaring med internasjonalt arbeid. 
Våre prosjekter er oppdelt i fire fokusområder:

  • Organisasjonsutvikling
  • Helse
  • Rehabilitering
  • Utdanning

Det største hinderet for inkludering av funksjonshemmede og tuberkuloserammende er stigma og negative holdninger i samfunnet.

Gjennom å støtte og styrke lokale organisasjoner i våre samarbeidsland bidrar vi til at funksjonshemmede og tuberkuloserammede selv kan kjempe for sine rettigheter.  

Les mer om Atlas-alliansens prosjekter.

Les mer om organisasjonene bak Atlas-alliansen.


Kontaktinformasjon Atlas-alliansen:

Besøksadresse: Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 12

Postadresse: Pb. 9218 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 22174647, faks: 23 16 35 95, e-post: atlas@atlas-alliansen.no

Foto i heading: Marcus Bleasdale, Torgrim Halvari og Glenna Gordon.

Nettsidene ble opprettet med støtte fra Norad.