Utviklingshemmede ekskludert - ny rapport

Verdens helseorganisasjon viser i sin nye rapport "Mental Health and Development" hvordan mennesker med utviklingshemninger blir marginalisert. Rapporten gir råd og metoder til hvordan utviklingsaktører og stater kan inkludere utviklingshemmede i sitt arbeid.

Les rapporten "Mental Health and Development" på WHOs nettsider.


Kontaktinformasjon Atlas-alliansen:

Besøksadresse: Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 12

Postadresse: Pb. 9218 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 22174647, faks: 23 16 35 95, e-post: atlas@atlas-alliansen.no

Foto i heading: Marcus Bleasdale, Torgrim Halvari og Glenna Gordon.

Nettsidene ble opprettet med støtte fra Norad.